CONSULTANT
DOCUMENTE ISO9001, OMFP 946/2005

 

PROGRAMUL DE CONSULTANTA INCLUDE ELABORAREA/REVIZUIREA URMATOARELOR DOCUMENTE CE CONSTITUIE REGULI DE FIRMA:

    - MANUALUL CALITATII, PROCEDURI, INSTRUCTIUNI DE LUCRU, FORMULARE CONFORM ISO9001

    - PROCEDURI, FORMULARE CONFORM OMFP 946/2005 PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

    - REGULAMENT INTERN/REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

    - DOSARUL ANGAJATULUI, FISA POSTULUI SI FISA DE EVALUARE

    - DOCUMENTE PENTRU AUDIT INTERN SI CONTROLUL PRODUSULUI/SERVICIULUI NECONFORM

    - DOCUMENTE PENTRU ANALIZA DE MANAGEMENT, ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVEDURATA UNUI PROGRAM SI COSTURI:

VARIANTA 1: Durata de derulare a programului este cuprinsa intre 1 si 3 luni

VARIANTA 2: Programul se deruleaza lunar pe decursul unui an, sub forma de abonament, cu intalniri planificate si la cererea clientului.

Costurile programului sunt in functie de domeniul de activitate, marimea firmei (numarul de angajati) si complexitatea activitatilor/proceselor desfasurate.

Plata se face in lei in rate lunare, esalonarea fiind stabilita prin contract.

Pentru stabilirea costurilor, solicitati oferta folosind adresa de e-mail pavaloiu64@gmail.com.


^ back to the top ^