PNGG CERTIFICATION

PROCEDURA DE CERTIFICARE

  Oferta

 Organizatia ne comunica prin CERERE DE OFERTA, datele referitoare la aceasta si sistemul de management implementat.
 Noi elaboram pe aceasta baza o oferta pe care o transmitem in maxim 24 ore.
 Daca oferta este acceptata, elaboram contractul si il transmitem la client pentru semnare impreuna cu Factura.
 La solicitarea clientului se poate organiza un audit de precertificare inclus in Cererea de oferta si contract.
 Concluziile auditului de certificare sunt incluse intr-un raport transmis clientului si nu exclude Etapa I.

  Verificarea documentatiei

 Clientul transmite documentele sistemului de management implementat (informatia documentata care descrie procesele – manual, proceduri, formulare).
 Noi examinam documenele sistemului de management si le evaluam in baza cerintelor standardelor specifice.
 Se elaboreaza planul de audit pentru auditul Etapa I, si se trimite organizatiei in vederea acordului.

  Auditul Etapa I

 Auditul Etapa I se efectueaza la fata locului.
 Acesta are drept scop verificarea documentatiei sistemului de management, evaluarea sediului si conditiilor specifice amplasamentului, purtarea discutiilor
 cu clientul pentru a evalua daca exista intelegerea necesara a cerintelor standardului specific.
 Sunt culese informatiile necesare referitoare la domeniul de activitate, la procese si sedii, contextul organizatiei precum si la aspectele legale si de
 reglementare aferente.
 De asemenea se apreciaza daca gradul de implementare al sistemului de management permite efectuarea auditului Etapa a II-a.
 Daca conditiile etapei I sunt indeplinite, se transmite organizatiei planul de audit pentru auditul Etapa a II-a in vederea acordului.

  Auditul Etapa a II-a

 In cadrul auditului se verifica eficienta si eficacitatea sistemului de management, luand in considerare cerintele specifice ale standardului precum si
 prevederile sistemului de management implementat, in baza unor exemple si procese concrete, prin sondaj.
 Atributia organizatiei in cadrul auditului Etapa a II-a este de a demonstra aplicarea in practica a procedurilor ei documentate.
 Dupa incheierea auditului, in cadrul sedintei de inchidere, organizatia este informata asupra rezultatului auditului.
 Rezultatul auditului este documentat intr-un raport.
 Abaterile/ neconformitatile sunt documentate. Organizatia propune corectii si actiuni corective. O abatere / neconformitate are drept urmare fie un audit
 de urmarire, adica o noua verificare la fata locului, fie transmiterea de noi documente si dovezi. In cadrul auditului de urmarire se auditeaza numai
 procesele de management afectate de abatere / neconformitate. Auditul de urmarire se plateste in functie de cheltuielile aferente. In cazul transmiterii de
 noi documente si dovezi, implementarea corectiilor si actiunilor corective stabilite se verifica si evalueaza de catre auditorul sef cel mai tarziu cu prilejul
 urmatorului audit de supraveghere planificat.

  Eliberarea certificatului

 Eliberarea certificatului se face odata cu aprobarea procesului de certificare de catre Comisia de certificare a organismului de certificare.
 Organizatiei i se transmit certificatele (dupa caz in mai multe limbi), marca de certificare impreuna cu contractul si raportul de audit.
 Durata de valabilitate a certificatului este de trei ani.

  Auditul de supraveghere
 In intervalul de valabilitate al certificatului se efectueaza anual audituri de supraveghere. In cadrul auditului de supraveghere se verifica prin sondaj daca
 sistemul de management certificat indeplineste in continuare cerintele. Primul audit de supraveghere trebuie efectuat in intervalul de 12 luni de la ultima
 zi a aprobării pentru prima certificare. Amanarea termenului de audit dincolo de termenul limita duce la suspendarea imediata a certificatului.
 Odata cu suspendarea certificatului utilizarea certificatului si a marcii de certificare sunt interzise. In mod analog, cel de-al II-lea audit de supraveghere
 trebuie efectuat pana la 24 de luni de la ultima zi a aprobarii pentru prima certificare. La 6 luni de la termenul limita, daca auditul de supraveghere
 scadent nu a fost realizat, certificatul este retras si utilizarea certificatului si a marcii de certificare sunt interzise.

  Auditul de recertificare

 Inainte de scurgerea duratei de valabilitate a certificatului, pentru mentinerea certificatului pentru alti trei ani, in organizatie trebuie realizat un audit de
 recertificare. Organizatia este informata in timp util de catre organismul de certificare referitor la expirarea certificatului si organismul de certificare
 prezinta o oferta corespunzatoare de recertificare. Informatiile referitoare la modificarile sistemului de management trebuie inaintate in prealabil in scris
 de catre organizatie, impreuna cu documentatia aferenta. In cadrul auditului de recertificare se verifica prin sondaj eficacitatea intregului sistem de management.
 Desfasurarea auditului se realizeaza in conformitate cu Etapa a II a, nefiind necesara parcurgerea Etapei I Pentru a asigura continuitatea neintrerupta a
 certificarii, procesul de recertificare, inclusiv aprobarea de catre organismul de certificare, trebuie incheiat in cadrul intervalului de valabilitate al certificatului actual.

  Organizatia noastra asigura confidentialitatea si protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu legislatia GDPR in vigoare.